Levent SEKBAN


Türk,özünde Bağımsızdır.

ÇOK DEĞERLİ ATATÜRK Evlatları ,


Türk,özünde Bağımsızdır.

ÇOK DEĞERLİ  ATATÜRK Evlatları ,

Özellikle Gençler

Türkiye siyasi hayatında özellikle Partici bakış açısına ve zihniyetine seslenmek istiyorum

Ülkücü ,Milliyetçi ,Sosyal Demokrat ,Sağcı Solcu kim varsa kardeşlerime ve büyüklerime mesajımdır.

Öncelikle Particilik zihniyetinin

Aklınızı ve Gönlünüzü esir almasına izin vermeyiniz.

Türk,özünde Bağımsızdır.

Atatürk ilkelerinin birini birinden ayıramazsınız.

Türk’ün Milliyetçiliği,

Halkçılığı,

Cumhuriyetçiliği,

Devletçiliği,

Devrimciliği,

Laikliği ayrılmaz bir bütündür.

Fikri hür, Vicdanı hür,

İrfanı Hür olmak,

Bu bakışın değişmez şartıdır.

Bu topraklara özgün, tek ve büyük Vatansever, insan sever ve birlikçi düşünce,

ATATÜRK İLKELERİ yani TÜRK TÖRESİDİR .

Tüm Sağlam

Türk Devletleri AtaTÜRK (AtasıTürk)

 İlkelerine ve Türk Töresine göre kurulmuştur.

Miadını doldurunca yerine yenisi konmuştur.

Temel kurucu ilkeler ve felsefe değişmez.

Ne zaman bu ilkeler değişirse ve içi boşaltılırsa, DEVLET ve MİLLET o zaman tehlikeye girer.

Bu İlkelerin temeli Laiklik, Çatı fikri ise  Tam Bağımsızlık hedefidir.

Bilgi, Duygu, Akıl ve Adalet toplumu olmanın şartı

Kurucu İLKELERE Harfiyen uymaktır. ATATÜRK gibi düşünmek ve düşünceleri uygulamaktır.

Laiklik dinsizlik değil DİN VE VİCDAN Özgürlüğüdür.

Emperyalizme karşı sigortadır.

TÜRK’ÜN TEK YOLU PARTİSİZ ATA TÜRK YOLUDUR.

Emperyalizm, Başta TÜRK’LER olmak üzere Tüm insanlığın En büyük düşmanıdır.

Bu canavarın en korktuğu kavram ise yine TÜRK’tür.

TÜRK, Kelime anlamı itibarı İLE “Tanrı’nın Özü-İyi İnsan “ Tanrı’ya inanan (Ök ük Tür ük -Tör Ök) Demektir.

Türk insanı, Dininden, inancından dolayı bir insanı sevip veya sevmezlik etmez.

Bu anlamda, Geçmişini bu toprağa eken, Geleceğini bu topraklarda bilen

NE MUTLU TÜRK’ÜM diyen,

Türk de, Türkmen de, Kürt de, Çerkez de, Laz da, Gürcü de, Ermeni’de, Rum da ,Süryani de ,Aşkenaz da, Sefa adda TÜRK ‘tür .

ATATÜRK’ler,

İnsanı Türk olduğundan ama aynı zamanda, iyi ahlaklı ve Töreye vakıf  insan olduğundan dolayı sever veya sevmelidir. Bundan dolayı Saygı duyar veya Duymalıdır.

Ne MUTLU TÜRK’Üm DİYENE !

sözü birlik duygusunu pekiştirmek amacıyla söylenmiştir. Bazı fikri teröristlerin ve emperyalistlerin söylediği gibi ayrıştırmak amacı ile değil

Her Türk,

Türkiye Cumhuriyeti devleti çatısı altında yaşayan,

NE MUTLU TÜRK’ÜM Diyen, herkesi kucaklamalıdır.

Ekonomik, Sosyal Kültürel anlamda

Tam Bağımsız, Refah içinde yaşayacak Türkiye’ye ancak bu felsefe ile ulaşılabilir.

Sevgili Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Vefat ettikten sonra,

Türkiye’nin fikri ve siyasi hayatı türbülansa girmiş ve fikri açıdan parçalara ayrılmıştır.

ATATÜRK ilkeleri,

Batılı emperyalist toplum mühendisleri tarafından 80 yıldır lime lime edilmektedir.

NATO FETO RETO işbirliği Sürmektedir.

Ülkücülük, Sağcılık, Solculuk, Sosyal Demokratlık Komünistlik Sosyalistlik, Muhafazakârlık, İslamcılık, Osmanlıcılık, Tarikatçılık, Liberalizm vs gibi 

PARA, DİN, SİYASET üçgeninde bir o yana, bir bu yana bu siyasi görüşler dış destekle dizayn edilmiştir.

ARTIK TÜRK’ÜN ÖZÜNE DÖNME, ATATÜRK’TE BİRLEŞME ZAMANI GELMİŞTİR.

BİZİM DAVAMIZ Türkçülük DEĞİL, TÜRK’LÜK TÜR.

Hedef ATATÜRK GİBİ DÜŞÜNMEK, Bu Düşünceyi günümüze göre Uygulamaya  geçirmektir.

İŞTE ATATÜRK ~ATABEY TÜRK OCAKLARI

Kasım 2018 de

TAM DA BU AMAÇ İÇİN KURULMUŞTUR.

Artık Bu kokuşmuş düzende PARTİLERDEN bir fayda gelmez .

PARTİLERİ, TÜM ZARARLI İDEOLOJİLERİ BIRAKINIZ.

Aslınıza Dönünüz, TÜRK OLUNUZ.

Atatürk gibi düşünmek ve uygulamak, ATATÜRK olmaktır.

TAM BAĞIMSIZ ATATÜRK OLMAMIZ DİLEĞİYLE

BU ŞEREFLİ CEPHEYE

BAŞTA BİLİNÇLİ TÜRK GENÇLERİ OLMAK ÜZERE

TÜM ATATÜRK EVLATLARINI ÇAĞIRIYOR VE BEKLİYORUZ.

NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!