Gürer: Tarımda ithal ürün bile bulunamayabilir, çiftçi toprakla buluşturulmalı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ithalat yapılan pek çok ülkenin pandemi dolayısıyla ürünlerini stoklaması durumunda Türkiye'nin ithal edecek ürün bile bulamayacak duruma düşebileceği uyarısı yaptı.

 Gürer: Tarımda ithal ürün bile bulunamayabilir, çiftçi toprakla buluşturulmalı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ithalat yapılan pek çok ülkenin pandemi dolayısıyla ürünlerini stoklaması durumunda Türkiye'nin ithal edecek ürün bile bulamayacak duruma düşebileceği uyarısı yaptı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yanlış tarım politikaları nedeniyle Türkiye’nin ithalatçı bir konuma getirildiğini, ithalat yaptığımız çok sayıda ülkenin ise pandemi dolayısıyla ürünlerini stoklayacağından, Tükiye'nin ithal edecek ürün bile bulamayacak duruma düşebileceği uyarısında bulundu.

 

Koronavirüsün toplumsal taleplerde ilk sıraya getirdiği gıdada da sorun yaşanabileceğini belirten Gürer, pandemi sürecinde daha çok artış gösteren hileli gıdaların denetimi konusunda belediyelerin yetkilerini artırıcı düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etti.

 

"İTHALATA BAĞIMLI HALE GETİRİLDİK"

Gürer, yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen ve giderek etkisini artıran koronavirüs salgınının, ülkemizde temel gıda ürünleriyle ilgili yaşatabileceği sorunlara dikkat çekti. Bir zamanlar tarımsal ürünler bakımından kendi kendine yeten sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin AKP iktidarları döneminde uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle, ithalata bağımlı bir ülke haline geldiğini belirtti.

 

Tohum, ilaç, gübre ve yem ithalatının olağanlaştığını vurgulayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, temel gıda ürünlerinden buğday, arpa, bakliyat, pirinç, ayçiçeği ham yağı ithalatı için gümrük vergilerinin düşürüldüğünü hatırlattı.

 

"İTHAL EDECEK ÜRÜN BİLE BULAMAYABİLİRİZ"

Pandemi nedeniyle tüm dünyada artık toplumsal talep olarak gıdanın ilk sıralarda yer aldığına vurgu yapan Gürer, “Bu süreç ithalat-ihracat açısından değerlendirildiğinde, dünyanın artık eskisi gibi olmayacağını gösteriyor. Temel gıda ürünlerini ithal ettiğimiz bazı ülkeler ‘önce can’ diyerek, ürünlerini stoklama uygulamasına gidebilir. Bu durum, Türkiye’nin artık ithal edebilecek ürünü bile bulamayacağı anlamına gelir” dedi.

BUĞDAYDA FİYATLARDA ARTIŞ

İthal buğdayda meydana gelen fiyat artışlarına dikkat çeken Gürer, TMO tarafından makarnalık buğdayın çiftçiden tonu 1800 TL'den, ekmeklik buğdayın 1650 TL’den aldığını, 25 Ağustos’ta ithal ettiği 500 bin ton hububat için de ekmeklik buğdayı tonu 2450 TL’den, 15 Eylülde ise 500 bin ton ekmeklik buğdayı da 1800 TL’den ithal ettiğine dikkat çekti.

 

Dünyada en çok buğday ithal eden ülke durumunda olduğumuzu belirten Gürer, hububat için ekim öncesi önlem alınıp buğdayda 20 yılda daralan 2 milyon hektar ekim alanını yeniden ekilir kılmaz isek sıkıntı büyür” diye konuştu. Gürer, “İthal buğday fiyat artışı undan ekmeğe her ürüne yansır. Acil önlem alınıp, girdi fiyatları düşürülerek buğdayı ucuza mal etmeliyiz. Yoksa dolar kur artışının da etkisi ile pahalı ithal buğdaya mahkûm olacağız" dedi.

 

ÇİFTÇİ YENİDEN TOPRAKLA BULUŞTURULMALI

“Görünen köy kılavuz istemez” diyen Gürer, “Pandemi sürecinin uzaması halinde, temel gıda ürünlerinde yaşanabilecek sorunları şimdiden görmek ve gerekli tedbirleri almak lazım. Yerli varlığımıza dönüp, kırsala destek sağlayıp çiftçinin yeniden tarıma yönelmesinin önünü açmalıyız. Çiftçilerin borçlarını yapılandırıp onların yeniden toprakla buluşmasına olanak sağlamalıyız. Tarımda ithalatçı konumdan uzaklaşıp kendi kendimize yetecek duruma gelmeliyiz” diye belirtti.

 

TARIM ALANLARI AZALIYOR

AKP iktidarları döneminde, 3.5 milyon hektar arazinin ekim dışı kaldığını, çok sayıda çiftçinin topraktan uzaklaştığını ve yerli hayvanların da yarı yarıya azaldığını belirten Gürer, halen eksik ve yetersiz olan çiftçiler için çıkarılan düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.