18 kurumdan ortak açıklama: Eğitimde eşitlik ve haklarımız için bir aradayız

Aralarında sendika, meslek örgütü, siyasi parti ve derneklerin bulunduğu 18 kurum “Eğitim İzleme Kurulları” kuruyor.

18 kurumdan ortak açıklama: Eğitimde eşitlik ve haklarımız için bir aradayız

Aralarında sendika, meslek örgütü, siyasi parti ve derneklerin bulunduğu 18 kurum “Eğitim İzleme Kurulları” kuruyor.

Aralarında sendika, meslek örgütü, siyasi parti ve derneklerin olduğu 18 kurum, eğitim alanında yaşanan eşitsizlikleri ve sorunları kayıt altına almak, siyasi iktidarın eğitim alanında yürüttüğü faaliyetleri izlemek ve yaşanan sorunlara çözüm üretilmesini sağlamak amacıyla “Eğitim İzleme Kurulları” oluşturulmasına karar verdi.

 

Eğitim Sen’in çağrısıyla çok sayıda kurumun temsilcisi bu sabah Mülkiyeliler Birliğinde bir araya geldi. Yapılan değerlendirmeler ve tartışmalar sonucunda, “Eğitim İzleme Kurulları” oluşturulmasına karar verildi.

 

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, eğitim alanında yaşanan eşitsizlikler ve sorunların salgın öncesinde de olduğu ancak salgınla birlikte artık katlanılmaz boyutlara ulaştığı vurgulandı.

 

Açıklamada “Salgından önce de pek çok kesim için eğitime eşit erişim mümkün değildi, ancak salgınla birlikte dünya genelinde 463 milyon öğrencinin eğitime erişimi tamamen kesildi. Salgın yaşanan eşitsizlikleri ve mağduriyetleri derinleştirdi ve en önemlisi görünür hale getirdi” denildi.

 

“MİLYONLARCA ÖĞRENCİ EĞİTİM HAKKINDAN EŞİT YARARLANAMIYOR”

Milyonlarca öğrencinin eğitim hakkından eşit yararlanamadığının altı çizilen açıklamada şöyle devam edildi:

 

“Milyonlarca öğrenci kendilerine dayatılan tekçi eğitimle farklılıklarının yarattığı zenginliği değil dışlanmayı, yok sayılmayı yaşıyor. Milyonlarca öğrenci eşitsiz, yarışmacı ve rekabete dayalı eğitim sisteminin kendilerine dayattığı hayatı yaşamak zorunda kalıyor. Milyonlarca öğrenci tarikatların ve cemaatlerin ellerinde yaşamının kararmasına direnemiyor. Milyonlarca kız öğrenci çaresiz şekilde okulları terk ediyor, çocuk yaşta evliliğe zorlanıyor. Milyonlarca öğrenci sermayeye ucuz iş gücü olmaları için eğitimin dışına itiliyor. Siyasi iktidar kendi istediği geleceği oluşturmak için sürekli olarak genç kuşakların kamusal eğitim hakkını sınırlandırıyor ve bu hakkın kullanılmasını olanaksız hale getiriyor.”

“SALGIN ARTIK EĞİTİM KRİZİNE DÖNÜŞTÜ”

Salgının öğrencilerin, eğitim ve bilim emekçilerinin yaşamı üzerindeki yıkıcı etkisinin her geçen gün artığına işaret edilen açıklamada, “Özelde ve kamuda çalışan milyonlarca eğitim ve bilim emekçisi ya işlerini kaybetme riski ile karşı karşıya ya da işlerini kaybetmemek için düşük ücretlerle, uzun süreler ve güvencesiz şekilde çalışmak zorunda kalıyor. Artık salgın, hem öğrenciler hem de eğitim ve bilim emekçileri için bir eğitim krizine dönüşmüş durumda” denildi. Yoksul öğrenciler, mülteci ailelerin çocukları, anadilinde eğitim hakkından mahrum olan öğrenciler, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları, kız çocukları, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerimiz sınav merkezli, yarışmacı ve rekabete dayalı eğitim sistemi tarafından zaten yok sayılmaktaydı” ifadelerine yer verildi.

 

EĞİTİM İZLEME KURULLARI KARARI

“Salgınla birlikte eğitim hakkından tamamen mahrum kalan milyonlarca öğrencinin sesi olmak şimdi bizlere düşen en önemli görev” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

“Yaşanan sorunlara, yiten umutlara, çaresiz çığlıklara gözlerini ve kulaklarını kapatmış olan siyasi iktidarın önceliği, eğitim aracılığıyla kendine sorunsuz bir gelecek sağlamak, iktidarının sürekliliğini sağlamak. Bu gidişe daha fazla sessiz kalmak mümkün değil.

 

Biz aşağıda imzası bulunan kurumlar eğitim alanında yaşanan tüm bu sorunlara ve eşitsizliklere karşı yan yana geldik. Biz öğrencilerimizin eşit eğitim hakkı için ellerimizi birleştirmeye karar verdik. Tek bir öğrencinin dahi geride kalmaması için kol kola girdik. Eğitim emekçilerini savunmanın, halkı ve geleceği savunmak olduğundan hareketle öğretmenlerimiz, eğitim ve bilim emekçileri için seslerimizi birleştirdik. Eşit ve özgür bir gelecek, aydınlık yarınlar için EĞİTİM İZLEME KURULLARI oluşturmaya karar verdik.”

 

“EĞİTİM ALANINDA SORUN YAŞAYAN TÜM KESİMLERİN SESİ OLUP, YANI BAŞLARINDA OLACAĞIZ"

En kısa sürede illerde ve ilçelerde kurulacak “Eğitim İzleme Kurulları” ile eğitim alanında yaşanan tüm eşitsizliklerin, sorunların ve mağduriyetlerin kayıt altına alınacağı vurgulanan açıklamada, “Kayıt altına aldığımız sorunların, nedenlerini ve sonuçlarını anlamaya çalışacağız. Çıkardığımız sonuçlar ve geliştirdiğimiz önerilerle yaşanan tüm sorunlara çözüm üretmeye çalışacağız. Sorunları çözmesi gereken tüm kamu kurumlarının görev ve sorumluklarını yerine getirmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Kısacası eğitim alanında sorun yaşayan tüm kesimlerin sesi olup, yanı başlarında olacağız” denildi.

 

KARAR İMZA ATAN KURUMLAR

Eğitim Sen, KESK, SES, TTB, Veli-Der, ÖV-DER, EĞİT-DER, YKKED, İHD, Mülkiyeliler Birliği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, ABF, Hacı Bektaşı Veli Kültür Derneği, Halk Evleri, HDP, Sol Parti, Emek Partisi, ESP.